System PRAEFA® pozwala na zastosowanie wielkowymiarowych płyt przy wznoszeniu budynków wielokondygnacyjnych według dowolnych rozwiązań architektonicznych. Nasze elementy sprawiają, że korzystny mikroklimat wewnątrz mieszkań wpływa na dobre samopoczucie.

Właściwości materiału:

Niska rozszerzalność cieplna lekkiego betonu keramzytowego ogranicza tendencję do odkształcania się, kiedy duże powierzchnie licowe elementu z LBK są eksponowane na wysokie temperatury. Niskie przewodzenie ciepła przez lekki beton keramzytowy obniża wzrost temperatury w stali zbrojeniowej podczas pożaru. Oprócz tego, kruszywo keramzytowe jest trwałe w wysokich temperaturach powyżej 1200°C. Te właściwości lekkiego betonu keramzytowego gwarantują wysoką ognioodporność konstrukcji budynku wykonanego w systemie PRAEFA®.

Ochrona przed hałasem jest istotna już na etapie projektowania budowli. Jej skutecznośc zależna jest zarówno od rodzaju użytych wyrobów budowlanych, jak i stosowanych rozwiązań materiałowo konstrukcyjnych, które spełnią te wymagania.

Izolacyjność przegrody od dźwięków powietrznych nazywa się izolacyjnością akustyczną właściwą R. Odnosi się ona do warunków laboratoryjnych , gdy dźwięk przenika tylko przez daną przegrodę.

Optymalna wilgotność względna powietrza wewnątrz pomieszczeń wynosi od 40% do 60&. W pomieszceniach kuchennych i łazienkach obserwuje się nadmierną kondensację pary wodnej. Z praktyki wiadomo, że wentylacja grawitacyjna i mechaniczna nie zawsze jest wystarczająca, aby zapewnić jej odprowadzenie. Dlatego też ważne jest odpowiednie dobranie wyrobów budowlanych na ściany w tych pomieszczeniach, dające możliwość wspomagania odprowadzania przez nie pary wodnej. Z badań wynika, że taką właściwość ma ściana z lekkiego betonu keramzytowego.

Dobre warunki mieszkaniowe są uwarunkowane temperaturą pomieszczeń - min. +19°C i temperaturą powierzchni ściany - min. +16°C. Ściany z LBK są wyrobem ciepłochronnym. W okresie letnim izolują przed nadmiernym ogrzaniem pomieszczeń przy panujących wysokich temperaturach na zewnątrz, natomiast w okresie grzewczym obniżają pobór energii oraz izolują przed jej stratami na zewnątrz. Dzięki temu budownictwo w systemie PRAEFA® pozwala na racjonalne i oszczędne regulowanie zapotrzebowaniem na energię grzewczą, stanowiącą istotny element kosztów eksploatacji mieszkań.

©2009 All rights reserved. Created by Morawski Studio.