Systemy naprawy betonu umożliwia przeprowadzenie naprawy zarówno zniszczonych płyt betonowych, jak i wszelkich innych zniszczonych elementów betonowych.

Staranne przygotowujemy podłoże, które decyduje o skuteczności i żywotności dokonanej naprawy. Polega ono na:

Przystępując do naprawy betonu szacujemy wpływ korozji stali zbrojeniowej na statykę budowli. Jeśli korozja zniszczyła zbrojenie w takim stopniu, ze przekrój żelbetowy nie jest w stanie przenieść projektowanych obciążeń, to należy wzmocnić konstrukcję. Jeżeli jednak nie nastąpiło drastyczne obniżenie wytrzymałości konstrukcji, to można przystąpić do prac zabezpieczających. Po oczyszczeniu prętów zbrojeniowych z rdzy należy zabezpieczyć je przed dalszą korozją.

Kolejną czynnością jest zapewnienie właściwej przyczepności nowego materiału ze starym podłożem betonowym. Pomost sczepny wykonuje się wykorzystując szlam podkładowy. Wypełnienia ubytków i reprofilację płyty betonowej dokonujemy za pomocą Drobno- lub Gruboziarnistej zaprawy renowacyjnej. W przypadku występowania wielkopowierzchniowych wypełnień ubytków eliminujemy ryzyko odspojenia nowego materiału.

Kompleksowa renowacja betonu wpływa na:

©2009 All rights reserved. Created by Morawski Studio.